Zund XL 3000 Digital Cutter

Zund XL 3000 Digital Cutter

Osnovne karakteristike

Zund XL 3000 Digital Cutter eliminiše usko grlo u sektoru obrade automatizujući sve funkcije rezanja i izravnavanja. Manuelno rezanje, sa potencijalnim greškama i nedostatkom efikasnosti, svedeno je na minimum.

Svestranost i dugotrajnost

Ni jedna druga mašina za rezanje ili usmjeravanje nije tako fleksibilna i prilagodljiva kao što je XL 3000 sa svojim konceptom modularnih alata. Zund reže materijale do 50 mm debljine. Selekcija veličina, modula, alata i opcija rukovanja materijalom je opsežna, a ipak precizna.

Švajcarska vještina, kvalitet, pouzdanost.

Zund XL 3000 kateri su posebno dizajnirani za 24/7 upotrebu. Oni nude unikatnu kombinaciju veoma složenih operacija i veličanstvene preciznosti.

 Zund G3 Digital Cutter siguran i ekološki prihvatljiv

Povezano…