Kako pripremiti fajlove

Kako pripremiti fajlove

Kako pripremiti fajlove za štampu

Podržane aplikacije

Preporučujemo da nam dostavite fajlove rađene u sljedećim aplikacijama, odnosno sljedećim podržanim formatima:
Adobe Illustrator CS
Adobe Photoshop CS
Adobe InDesign CS

PDF (Portable Document Format)
EPS
(Encapsulated PostScript File)
Većina aplikacija nudi mogućnost snimanja u ovim formatima. Obavezno konvertujte sve fontove u krive (curves, outlines) ili nam dostavite i same fontove koje ste koristili.
Tiff (Tagged Image File Format)
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Programi za obradu slika, kao što je Photoshop, Vam nude da snimite fajlove ovih ekstenzija. Fajlovi moraju biti u CMYK kolor-modu.

Rezolucija slike

Kada skenirate slike ili pravite pripremu za štampu, treba voditi računa da je rezolucija (DPI) dovoljno visoka kako bi na kraju dobili željeni rezultat. Ovdje je prikazan vodič zahtijevanih rezolucija u odnosu na razdaljinu sa koje se gleda štampani materijal.

 

Razdaljina
Rezolucija (Full Size)
do 50 cm
150 dpi
do 1 metra
100 dpi
2 metra
75 dpi
3 metra
50 dpi
5 metara
25 dpi
8 metara
20 dpi

 

Rezolucija slike koja se štampa, u odnosu 1:1, nema potrebe da bude veća od 150 dpi. Rezolucije veće od 150 dpi neće poboljšati kvalitet štampe, već samo povećavati veličinu fajla. Vama će trebati više vremena da napravite, manipulišete i rukujete fajlom, a nama da je procesiramo i odštampamo.

Što manji fajlovi

Kako bi se skratilo vrijeme pripreme i dostavljanja materijala za štampu, fajlove možete raditi umanjene 10 puta u odnosu na format koji se štampa. Na primjer, ako dizajnirate bilbord 4×3 metra, radite ga 40×30 cm, 300-500dpi (CMYK) i tako umanjenog nam i šaljete.

Boje

Zbog različitosti štampača na kojima štampamo kao i velikog broja materijala sa kojima radimo, reprodukcije bitnih boja se ne smiju prepustiti slučaju. Vrlo je važno skrenuti nam pažnju na eventualne kritične boje prije štampe, ne poslije.

PANTONE boje – Kada se PANTONE koriste u pipremi, pri štampi mogu biti tek SIMULIRANE, na CMYK štampačima kakvi su naši. Ne mogu se precizno dobiti sve PANTONE boje koristeći CMYK sistem boja. Ako ste koristili PANTONE u pripremi i želite da provjerimo njihovu preciznost i ispravnost, trebamo znati.

“400%” Crna

Kako bi se u štampi postigao efekat “Crnije od Crnog”, crnu boju je potrebno pripremiti u odnosu C:100, M:100, Y:100, K:100. Iako iz ugla teorije boja ovo zvuči kao besmislica, rezultati ovakve crne (“rich-black”) lako se uočljivi na outdoor aplikacijama. (detaljnije – eng.)

Fontovi

Sve fontove koje ste koristili pri dizajniranju i pripremi fajlova za štampu potrebno je pretvoriti u krive (curves/outline). Ako je to nemoguće iz nekog razloga, provjerite sa nama da li imamo te fontove u bazi. Idealan scenario je da nam uz pripremu dostavite i fontove.

Česta pitanja

Mogu li se koristiti slike sa Interneta?

Generalno, ne. Slike na web sajtovima, koje gledamo na monitoru su, obično, 72dpi rezolucije – rezolucije ekrana. To ih čini vrlo malim i nekvalitetnim da bi se koristile u bilo kojoj vrsti štampe.

Možemo li Vam dostaviti RGB fajlove?

Ne. Sve naše mašine koriste CMYK sistem boja. Fajlovi u RGB sistemu čine krajnji rezultat nepredvidljivim. Prije nego nam pošaljete pripremu za štampu, potrebno je fajl pretvoriti u CMYK.

Povezano…