Cerade i tende &…

sidro vapor

Digitalna štampa na perforiranom mesh platnu omogućava prolaz vjetra kroz materijal, čime se izbjegava efekat “punih jedara”, što je u ovom slučaju dobro.